بلندگوهای سینمایی نیک راد

بلندگوی سینمایی نیک راد مدل SCR-2501

بلندگوی 15 اینچ سینمایی نیک راد مدل SCR-2501

بلندگوی سینمایی مدل SCR-2501 یک بلندگوی 15 اینچ دو راهه با توان 600 وات AES است که جهت نصب در سالن های سینمای تجاری کوچک و متوسط گزینه مناسبی است.

بلندگوی سینمایی نیک راد مدل SCR-2502

بلندگوی 15 اینچ سینمایی نیک راد مدل SCR-2502

بلندگوی سینمایی مدل SCR-2502 یک بلندگوی 15 اینچ دو راهه با توان 900 وات AES است که جهت نصب در سالن های سینمای تجاری متوسط و بزرگ گزینه مناسبی است.

سوراند سینمایی مدل SUR-8250

سوراند 8 اینچ سینمایی نیک راد مدل SUR-8250

سوراند سینمایی مدل SUR-8250 یک بلندگوی 8 اینچ دو راهه با توان 250 وات AES است که با توجه به این توان و ابعاد متوسط، گزینه مناسبی جهت نصب در طیف گسترده ای از سالن های سینمای تجاری کوچک تا متوسط است.

سوراند سینمایی مدل SUR-1240

سوراند 12 اینچ سینمایی نیک راد مدل SUR-1240

سوراند سینمایی مدل SUR-1240 یک بلندگوی 12 اینچ دو راهه با توان 400 وات AES است. با توجه به توان زیاد، این بلندگو گزینه بسیار مناسبی جهت نصب در سالن های سینمای تجاری بزرگ و با ظرفیت بالا است.

ساب ووفر سینمایی مدل SUB-1801

ساب ووفر سینمایی نیک راد مدل SUB-1801

ساب ووفر سینمایی مدل SUB-1801 یک بلندگوی 18 اینچ با توان 1500 وات AES است. این ساب ووفر با امکان تولید باس قدرتمند در فرکانس های خیلی پایین گزینه مناسبی جهت نصب در سالن های سینمای تجاری تا ابعاد متوسط است.

ساب ووفر سینمایی مدل SUB-1802

ساب ووفر سینمایی نیک راد مدل SUB-1802

ساب ووفر سینمایی مدل SUB-1802 یک بلندگوی دوبل 18 اینچ با توان 3000 وات AES است. این ساب ووفر با امکان تولید باس بسیار قدرتمند در فرکانس های خیلی پایین گزینه مناسبی جهت نصب در سالن های سینمای تجاری با ابعاد بزرگ است.