سینما آرامش رامسر

 

مجتمع سینمایی آرامش رامسر با 2 سالن سینما در طبقه دوم مرکز خرید بین الملل آرامش واقع شده است.

 

آدرس: بلوار شهید رزاقی، مرکز خرید بین الملل آرامش، طبقه دوم

تلفن: 55231657-011

دریافت گواهی‌ها

مشخصات فایلعملیات
سرتیفیکیت سرور سالن 1 سینما آرامش رامسر، E-Cinemaدریافت 
سرتیفیکیت سرور سالن 2 سینما آرامش رامسر، E-Cinemaدریافت