نخستین سالن سینمای سبزوار، میهن نام داشت که با گنجایش تقریبی ۶۰ صندلی در سال ۱۳۱۸ افتتاح شد. سپس در سال ۱۳۴۰ دو سینمای شهرزاد و سعدی به ترتیب با ظرفیت‌های ۵۵۰ و ۱۰۰۰ نفر و پس از آن، سینما آریا تأسیس شد. دو سینمای شهرزاد و آریا متعلق به تاجران سرشناس برادران رضایی بود. همچنین سبزوار دو سینمای روباز داشت. پس از انقلاب با بسته شدن سینماها تنها سینما سعدی باقی ماند و نام آن نیز به سینما بهمن تغییر یافت.

درحال حاضر سینما بهمن با ظرفیت ۴۳۶ نفر تنها سینمای دایر، در سبزوار می‌باشد و تحت مدیریت موسسه بهمن سبز اداره می گردد.

آدرس سینما بهمن سبزوار: خیابان نواب صفوی، پلاک 30

تلفن سینما بهمن سبزوار: 44222424-051

دریافت گواهی‌ها

مشخصات فایلعملیات
گواهینامه امنیتی E-Cinemaدریافت